Skip survey header
Swedish

VMP

1. Bedöma våra vmp.fi -websidor med skalan 0-10
 
0=Jag håller absolut inte med
 
10=Jag håller absolut med
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Det var lätt att använda webbsidan/hemsidan
Jag hittade information jag sökte
Jag hade nytta av webbsidan
2. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera våra webbsidor utifrån din erfarenhet?
 
0 = Mycket osannolikt
 
10 = Mycket sannolikt
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4. Jag önskar att VMP kontaktar mig. *This question is required.